vdc-robotics-amlab

Cílem tohoto projektu bylo řízení dvou robotických ramen (UR3, Franca Emica Panda) a autonomního vozíku (MIR100) pomocí programu, který umožňuje integrovanou a automatizovanou práci. Zařízení nelze ovládat přímo, existuje pouze omezená možnost odesílání dat, takže každé zařízení musí spustit unikátní program, který zpracuje přijatý příkaz a provede úlohu spojenou s tímto příkazem. Programy musí být navrženy pečlivě, zejména s ohledem na možné chyby. Program musí být napsán současně na řídicím počítači a na příslušných zařízeních. Prvky byly UR3 – MIR100 – komunikace Panda, programování a kódování MODBUS, automatizované procesy.