DIH-HIVE
ZČU – Fakulta strojní
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

mail: info@dih-hive.cz

Kontaktní osoby pro Plzeňský kraj

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
telefon: +420 377 638 000
edl@fst.zcu.cz

Ing. Michal Zemko, Ph.D.
telefon: +420 377 197 303
michal.zemko@comtesfht.cz

Kontaktní osoba pro Karlovarský kraj

Ing. Marek Bureš, Ph.D.
telefon: +420 606 050 830
marek.bures@karp-kv.cz