Jednou z klíčových aktivit EU v dalším programovém období 2021-2027 je podpora digitalizace napříč sektory a odvětvími, která bude realizovaná programem Digitální Evropa (Digital Europe). Plánovaný rozpočet ve výši 9,2 miliard EUR tak napomůže digitální transformaci evropské společnosti a ekonomiky a to zejména investicemi do superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností. Jedním z konkrétních nástrojů, jak tyto cíle naplnit a jak skutečně pomáhat podnikům je pomocí tzv. Digitálních inovačních hubů (DIH), pro které můžete v České republice najít také označení Centra pro digitální inovace. Ale co to vlastně takový DIH je?

Digitální inovační huby jsou kontaktní místa (tzv. one-stop-shops), které pomáhají společnostem stát se konkurenceschopnějšími s ohledem na jejich obchodní / výrobní procesy, produkty nebo služby využívající digitální technologie.  Jsou založeny na technologické infrastruktuře (většinou na infrastruktuře Center kompetencí) a poskytují přístup k nejnovějším znalostem, zkušenostem a technologiím, pro podporu svých zákazníků ve formě pilotování, testování a experimentování s digitálními inovacemi. DIH také poskytují podnikatelskou a finanční podporu pro implementaci těchto inovací.

I v západních Čechách cítíme potřebu pomoci podnikům v jejich digitální transformaci, a proto jsme vytvořili konsorcium partnerů renomovaných institucích, kteří již řadu let nabízí své služby pro podporu podniků a to nejen v oblasti digitalizace. Zakládající členy západočeského DIH HIVE jsou: