Naše služby jsou orientovány zejména na rozvoj digitálních kompetencí a inovací v průmyslových podnicích. Za dlouhou dobu působnosti našich partnerů jsme vyprofilovali nejžádanější služby jak v oblasti technologického a technického rozvoje, tak v oblasti rozvoje podnikání nebo soft skills. Mezi technologické služby spadají zejména konkrétní aplikační projekty spolupráce v oblasti smluvního výzkumu s podniky Plzeňského a Karlovarského kraje. Jejich příklady naleznete v sekci Projekty. Tematické oblasti jsou následující.

Technologické služby

 • Materiálové inženýrství
 • Návrhy softwarový aplikací
 • Návrhy aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu
 • Zpracování a vizualizace dat a procesů
 • Návrh technologických postupů pro 3D tisk
 • Malosériový a prototypový 3D tisk
 • Virtuální prototyping
 • Automatizace a robotika
 • Drony

Pro ověřování návrhů a realizací výzkumných a vývojových aktivit disponujeme řadou moderních technologií, ať už se jedná o softwarové či hardwarové příslušenství. Naše infrastruktura obsahuje například:

 • Softwarové nástroje – Siemens NX, Tecnomatix, Simcenter, DEFORM, AUTOFORM, ABAQUS, JMatPro, Moldex 3D, visTable, Unity 3D
 • 3D tiskárny pro kompozitní a kovový tisk
 • Zkušební a laboratorní stroje a zařízení
 • Zařízení pro digitalizaci objektů a virtuální realitu
 • Testbedy a polygony pro 5G, IoT, drony
 • Roboty Fanuc, UR, Stäubli

 

Rozvojové služby pak cílíme zejména do podpory podnikání, rozvoje firem a jejich lidských zdrojů.

Rozvojové služby

 • Zhodnocení digitální zralosti společnosti
 • Návrh plánu digitalizace
 • Tematická školení
 • Vyhledání vhodných zdrojů financování
 • Asistence při přípravě žádostí do podpůrných programů
 • Vyhledání partnerů pro technologickou spolupráci