Chain Reactions – Interreg CE

Vznik tohoto virtuálního democentra byl inicializován v rámci řešení projektu CHAIN REACTIONS z programu Interreg Central Europe, jehož hlavním cílem je zvýšení inovační kapacity průmyslových podniků. Hlavní myšlenkou je absorpce nových znalostí a jejich přeměna na konkurenční výhodu a obchodní růst. Virtuální demonstrační centrum je platforma pro prezentaci ověřených řešení (tzv. dobrých praxí) z území střední Evropy, které demonstrují nasazení inovativních technologií či metod. Úkolem virtuálního democentra je pak umožnit potenciálním uživatelům (např. MSP) seznámení s těmito přístupy a zamyšlení se nad možnou implementací v jejich vlastních provozech. Obsah virtuálního democentra je dělen do několika technologických sekcí, kterými jsou: Aditivní technologie, Automatizace a robotika, Digitalizace objektů, Digitální dvojče, Virtuální a rozšířená realita a Virtuální prototypování.

BOWI - Horizon 2020

Akronym BOWI znamená Boosting Widening Digital Innovation Hubs. BOWI si klade za cíl vybudovat síť digitálních inovačních hubů (DIH) založenou na sdílení zkušeností a praxe. Síť, která podpoří společnosti při přeměně jejich nejinovativnějších myšlenek do životaschopných projektů, pomůže investorům objevit vůdce digitální revoluce a rozvojovým agenturám pomůže pochopit potřeby průmyslu. Projekt BOWI financovaný z programu Horizon 2020 je v souladu s iniciativou Evropské komise s názvem Smart Anything Everywhere (SAE). Tato iniciativa si klade za cíl podpořit evropské společnosti s pomocí pokročilých řešení pro digitalizaci, která by měla být dostupná každé společnosti bez ohledu na její sídlo. Klíčovými prvky iniciativy SAE jsou digitální inovační huby (DIH) – jednotná kontaktní místa pro společnosti, které chtějí zlepšit své podnikání nebo služby s pomocí digitálních řešení. Tyto huby sdružují společnosti nabízející nejmodernější řešení a hledající odpovědi na složité problémy.