vdc-prototype-amlab

Hlavním cílem tohoto projektu bylo navrhnout a zkonstruovat v souladu s představami našeho partnera adaptér, který lze upevnit na aerosolovou lahev včetně vhodné ergonomicky tvarované obličejové masky. Vyvinutý produkt se skládá z několika komponentů (adaptér, ergonomická maska a silikonové těsnění pro větší komfort a funkčnost). Konstrukce těchto komponentů musela zohledňovat výrobní technologii a rozměry nástavců. Při vývoji hrály velkou roli i použité materiály a jejich mechanické vlastnosti (např. pružnost). Maska a k ní připojené silikonové těsnění měly různé materiálové vlastnosti, a proto byla jejich kompatibilita testována a implementována v různých variantách. Při vývoji hráli vekou roli aditivní technologie. Všechny prototypy byly vyrobeny metodou FDM nebo SLA.