vdc-vr-ar-rti_2

Laserové skenování je vhodnou technikou pro digitalizaci jak malých objektů (výrobky a reverzní inženýrství), tak i velkých objektů a budov. V tomto konkrétním příkladu byl pro digitalizaci výrobní haly využit 3D skener Leica ScanStation C10. Výsledné bodové mračno bylo po vyčištění a zpracování použito jako podklad pro vytvoření 3D modelu budovy. Finální vizualizace byla připravena ve virtuální realitě (vizualizována pomocí náhlavního displeje HTC Vive), ve které byly přidány další interaktivní prvky jako např. otevírací dveře, animované stroje nebo další video instrukce.