00_title

Podnik sídlící v Karlovarském kraji zabývající se výrobou elektrických konektorů pro automobilový průmysl potřeboval ověřit možnosti nasazení kolaborativních robotů ve výrobě. Analýza byla provedena na třech vytipovaných výrobních pracovištích charakteristických vysokou mírou manipulace.  Pro tato pracoviště byly vytipovány konkrétní technologie (roboty, uchopovače, vibrační zásobníky, atp.) na základě technologické vhodnosti a souladu provozních parametrů s požadavky procesu a pracoviště. Pro každé pracoviště byl proveden koncepční návrh, který byl ověřen formou simulací v softwaru Tecnomatix Process Simulate. Hlavními výstupy simulace byly prostorové požadavky na upravená pracoviště a časy cyklů. Zpracována byla také nákladová kalkulace včetně návratnosti investice.

Kontaktní osoba k projektu:

Ing. Marek Bureš, Ph.D., +420 606 050 830, buresm@rti.zcu.cz