Podpořené experimenty v první výzvě

Konsorcium BOWI vybralo několik malých a středních podniků ze 6 různých regionů EU, pro účast v desetiměsíčním experimentu s tranferem technologií. Ze 79 předložených návrhů bylo vybráno 24 návrhů, které získaly technickou podporu od BOWI digitálních inovačních hubů (DIH) a…

Výzva pro vyspělé huby na začlenění do BOWI sítě

Projekt BOWI nabídne vyspělým hubům (vyspělým DIH) mediální expozici a příležitosti k navazování mezinárodních kontaktů. Kromě toho budou vyspělé huby vyzvány k dlouhodobému členství v síti BOWI, díky čemuž budou mít příležitost připojit se k činnostem plánovaným po ukončení projektu.…

První otevřená výzva k předkládání experimentů

PRVNÍ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ EXPERIEMNTŮ PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ Tato první otevřená výzva k předkládání experimentů rozdělí 1,44 milionů EUR (až 60 tisíc na experiment) mezi 24 experimentů ze 6 regionů účastnících se projektu BOWI (4 na region). Termín odevzdání: 15.…