projekty-comtes-3dtisk

Společnost COMTES FHT a.s. se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti aditivních technologií. Naše laboratoře jsou vybaveny 3D tiskárnami na kovové i polymerní materiály.

Oblast 3D tisku je řešena komplexně od digitálního návrhu 3D tisku, přes ověření pomocí simulačních výpočtů, až po vlastní vytištění včetně post-procesingu tepelného zpracování, nevyjímaje následné expertízy jako jsou metalografie, fraktografie, měření tvrdosti a základní i pokročilé měření výsledných mechanických vlastností na miniaturizovaných zkušebních tělesech.

Klíčovou součástí našeho vybavení je technologie přímé depozice, nebo-li Directed Energy Deposition. Jedná se o velmi přesné navařování vrstev kovových materiálů s možností průběžné změny chemického složení jednotlivých vrstev. Prostřednictvím této technologie je možné dle požadavků dotisknout konstrukční prvky se speciálními vlastnostmi na díly vyrobené konvenčními technologiemi. Takto vyrobený funkční návar zlepší lokální vlastnosti součásti a zároveň dojde i k prodloužení životnosti. Aplikační potenciál je v podobě funkčních vrstev a hran.

Kontaktní osoba k projektu:

Miroslav Urbánek, +420 724 316 186, miroslav.urbanek@comtesfht.cz