projekty-drony1

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a HZS, jsme dokončili vývoj prototypu dronu určeného pro složky HZS. Stroj je vybaven platformou, která umožňuje nesení 9 ks senzorických jednotek, které je dron schopen v autonomním/automatizovaném režimu roznést a shodit na určených bodech.

Zařízení se po shozu automaticky aktivuje a přes datovou síť (v terénu si vytváříme vlastní na technologii LoRaWan, včetně schopnosti vytvoření datové satelitní konektivity s využitím technologie Cobham Explorer) přenáší data ze senzorů do aplikace s kterou pracuje velitel zásahu. Ten má tak k dispozici údaje proti jaké nebezpečné látce při zásahu stojí a má informace o jejím šíření.

Senzorická jednotka je navržena pro:

  • shoz z cca 30 m (tlumení pádu, životnost elektroniky,..),
  • možné změny typů senzorů (teplotní, detekce plynů, radioaktivity, atd.),
  • opakované použití,
  • realtime komunikaci (předávání dat do aplikace, kde jsou vizualizována veliteli zásahu).

Přínos řešení pro HZS je spojen:

  • se schopnosti rychle rozmístit čidla kolem krizové události (požár, únik chemických látek, atd.) na určených bodech.
  • se schopnosti detekovat pomocí rozmístěných čidel o jaký typ látky a v jakých koncentracích se jedná.
  • s monitorováním vývoje v čase (směry šíření, intenzity, atd.).

Kontaktní osoba k projektu:

Pavel Šmíd, +420 378 035 540, smidpa@plzen.eu

Fotogalerie

Projekty Drony2