projekty-comtes-konstrukce

Společnost COMTES FHT a.s. nabízí mimo jiné i služby v oblasti vývojové konstrukce a numerických simulací.

Ve vývojové konstrukci nabízíme zákazníkům konstrukci přípravků, jednoúčelových strojů, tvářecích nástrojů, návrh tvarů zkušebních vzorků a polotovarů a přípravu CAD dat pro numerické simulace a výrobu. Naši zákazníci benefitují také z výsledků pevnostních a teplotních úloh spojených s optimalizací konstrukcí a reverzního inženýrství založeném na digitalizaci součásti pomocí 3D skenerů a následném vytvoření počítačového modelu, tzv. virtuálního dvojčete.

Numerické simulace jsou využívány pro popis a vizualizaci tvářecích procesů, tepelného zpracování a aditivní výroby. V oblasti tváření nabízíme simulace tváření za studena a za tepla. Konkrétně se jedná o volné a zápustkové kování, válcování trubek, profilů a plechů, tažení trubek a drátů, stříhání a děrování, hluboké tažení plechů a podobně. Simulace tepelného zpracování umožňují stanovení teplotního rozložení včetně fázových přeměn a predikci tvrdosti. U aditivní výroby se simulace zaměřují na rozložení teplotního pole a zbytkového pnutí po tisku.

Kontaktní osoba k projektu:

Miroslav Urbánek, +420 724 316 186, miroslav.urbanek@comtesfht.cz