Požární senzorika nesená dronem

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a HZS, jsme dokončili vývoj prototypu dronu určeného pro složky HZS. Stroj je vybaven platformou, která umožňuje nesení 9 ks senzorických jednotek, které je dron schopen v autonomním/automatizovaném režimu roznést a shodit na určených bodech.…